Cờ dây

Rating:
0 Review(s)
Availability: in stock

50,000 

Quick Overview

Đại lý cờ dây, cờ tam giác

  • Đơn giá: 50.000/cuôn 10m
  • Có nhiều màu sắc, 5 màu cơ bản
  • Dây buộc bằng dù, chắc chắn
  • Xem thêm các sản phẩm liên quan tại đây
Chat với người bán
Qty